Oferta

Unia Europejska

Wyniki postępowania ofertowego nr 005/2018

Wyniki postępowania ofertowego nr 005/2018 FHU Styl Kordian Wiśniewski ogłasza wyniki postępowania ofertowego nr 005/2018 z dnia 01.02.2018 na zakup stolików niskich kwadratowych Kraśniów, 15.02.2018 W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec NIP: 605-001-76-61 informuje że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup stolików niskich kwadratowych wybrana została oferta Usługi Tapicerskie Przemysław...

Wyniki postępowania ofertowego nr 004/2018

Wyniki postępowania ofertowego nr 004/2018 FHU Styl Kordian Wiśniewski ogłasza wyniki postępowania ofertowego nr 004/2018 z dnia 01.02.2018 na zakup stolików niskich prostokątnych Kraśniów, 15.02.2018 W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec NIP: 605-001-76-61 informuje że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup stolików niskich prostokątnych wybrana została oferta Usługi Tapicerskie Przemysław...

Wyniki postępowania ofertowego nr 003/2018

Wyniki postępowania ofertowego nr 003/2018 FHU Styl Kordian Wiśniewski ogłasza wyniki postępowania ofertowego nr 003/2018 z dnia 01.02.2018 na zakup stolików wysokich Kraśniów, 15.02.2018 W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec NIP: 605-001-76-61 informuje że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup stolików wysokich wybrana została oferta Usługi Tapicerskie Przemysław Paprocki Skrzypaczowice...

Wyniki postępowania ofertowego nr 002/2018

Wyniki postępowania ofertowego nr 002/2018 FHU Styl Kordian Wiśniewski ogłasza wyniki postępowania ofertowego nr 002/2018 z dnia 01.02.2018 na zakup puf 1-osobowych Kraśniów, 15.02.2018 W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec NIP: 605-001-76-61 informuje że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup puf 1-osobowych wybrana została oferta Usługi Tapicerskie Przemysław Paprocki Skrzypaczowice...

Wyniki postępowania ofertowego nr 001/2018

Wyniki postępowania ofertowego nr 001/2018 FHU Styl Kordian Wiśniewski ogłasza wyniki postępowania ofertowego nr 001/2018 z dnia 01.02.2018 na wykonanie instalacji elektrycznej w hali magazynowo-produkcyjnej i na zewnątrz oraz wykonanie oświetlenia na placu manewrowym przy hali magazynowo-produkcyjnej w miejscowości Opatowiec Kraśniów, 15.02.2018 W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec NIP: 605-001-76-61 informuje...

Wyniki postępowania ofertowego nr 032/2017

Wyniki postępowania ofertowego nr 032/2017 FHU Styl Kordian Wiśniewski ogłasza wyniki postępowania ofertowego nr 032/2017 z dnia 02.12.2017 na zakup mebli typu LED Kraśniów, 02.01.2018 W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec NIP: 605-001-76-61 informuje że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup mebli typu LED wybrana została oferta Huizhou Rome Led...

Wyniki postępowania ofertowego nr 031/2017

Wyniki postępowania ofertowego nr 031/2017 FHU Styl Kordian Wiśniewski ogłasza wyniki postępowania ofertowego nr 031/2017 z dnia 02.12.2017 na zakup 150szt krzeseł typu maya Kraśniów, 02.01.2018 W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec NIP: 605-001-76-61 informuje że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup 150szt krzeseł typu maya wybrana została oferta Huizhou...

Wyniki postępowania ofertowego nr 030/2017

Wyniki postępowania ofertowego nr 030/2017 FHU Styl Kordian Wiśniewski ogłasza wyniki postępowania ofertowego nr 030/2017 z dnia 02.12.2017 na zakup 150szt krzeseł typu ghost Kraśniów, 02.01.2018 W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec NIP: 605-001-76-61 informuje że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup 150szt krzeseł typu ghost wybrana została oferta Huizhou...

Wyniki postępowania ofertowego nr 029/2017

Wyniki postępowania ofertowego nr 029/2017 FHU Styl Kordian Wiśniewski ogłasza wyniki postępowania ofertowego nr 029/2017 z dnia 02.12.2017 na zakup 150szt krzeseł typu chiavari Kraśniów, 02.01.2018 W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec NIP: 605-001-76-61 informuje że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup 150szt krzeseł typu chiavari wybrana została oferta Huizhou...

Zapytanie ofertowe nr 001/2018

Zapytanie ofertowe nr 001/2018 w ramach projektu nr RPSW.02.05.00-26-0422/16 pn "Rozwój sektora MICE poprzez organizację mobilnych targów, wystaw i konferencji" Kraśniów, 01.02.2018 Ogłoszenie: Wykonanie instalacji elektrycznej w hali magazynowo-produkcyjnej i na zewnątrz oraz wykonanie oświetlenia na placu manewrowym przy hali magazynowo-produkcyjnej w miejscowości Opatowiec Numer ogłoszenia: 001/2018 Zamawiający: FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec Termin składania ofert: 15.02.2018...

Zapytanie ofertowe nr 005/2018

Zapytanie ofertowe nr 005/2018 w ramach projektu nr RPSW.02.05.00-26-0422/16 pn "Rozwój sektora MICE poprzez organizację mobilnych targów, wystaw i konferencji" Kraśniów, 01.02.2018 Ogłoszenie: Zakup stolików niskich kwadratowych Numer ogłoszenia: 005/2018 Zamawiający: FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec Termin składania ofert: 15.02.2018 Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: order@ewenta.pl lub w formie...

Zapytanie ofertowe nr 004/2018

Zapytanie ofertowe nr 004/2018 w ramach projektu nr RPSW.02.05.00-26-0422/16 pn "Rozwój sektora MICE poprzez organizację mobilnych targów, wystaw i konferencji" Kraśniów, 01.02.2018 Ogłoszenie: Zakup stolików niskich prostokątnych Numer ogłoszenia: 004/2018 Zamawiający: FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec Termin składania ofert: 15.02.2018 Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: order@ewenta.pl lub w formie...

Zapytanie ofertowe nr 002/2018

Zapytanie ofertowe nr 002/2018 w ramach projektu nr RPSW.02.05.00-26-0422/16 pn "Rozwój sektora MICE poprzez organizację mobilnych targów, wystaw i konferencji" Kraśniów, 01.02.2018 Ogłoszenie: Zakup puf 1-osobowych Numer ogłoszenia: 002/2018 Zamawiający: FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec Termin składania ofert: 15.02.2018 Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: order@ewenta.pl lub w formie pisemnej...

Zapytanie ofertowe nr 003/2018

Zapytanie ofertowe nr 003/2018 w ramach projektu nr RPSW.02.05.00-26-0422/16 pn "Rozwój sektora MICE poprzez organizację mobilnych targów, wystaw i konferencji" Kraśniów, 01.02.2018 Ogłoszenie: Zakup stolików wysokich Numer ogłoszenia: 003/2018 Zamawiający: FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec Termin składania ofert: 15.02.2018 Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: order@ewenta.pl lub w formie pisemnej...

Zapytanie ofertowe nr 032/2017

Zapytanie ofertowe nr 032/2017 w ramach projektu nr RPSW.02.05.00-26-0422/16 pn "Rozwój sektora MICE poprzez organizację mobilnych targów, wystaw i konferencji" Kraśniów, 04.12.2017 Ogłoszenie: Zakup mebli typu LED Numer ogłoszenia: 032/2017 Zamawiający: FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec Termin składania ofert: 31.12.2017 Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: order@ewenta.pl lub w formie...