Oferta

Unia Europejska

Zapytanie ofertowe nr 031/2017

Zapytanie ofertowe nr 031/2017 w ramach projektu nr RPSW.02.05.00-26-0422/16 pn "Rozwój sektora MICE poprzez organizację mobilnych targów, wystaw i konferencji" Kraśniów, 04.12.2017 Ogłoszenie: Zakup krzeseł typu maya Numer ogłoszenia: 031/2017 Zamawiający: FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec Termin składania ofert: 31.12.2017 Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: order@ewenta.pl lub w formie...

Zapytanie ofertowe nr 030/2017

Zapytanie ofertowe nr 030/2017 w ramach projektu nr RPSW.02.05.00-26-0422/16 pn "Rozwój sektora MICE poprzez organizację mobilnych targów, wystaw i konferencji" Kraśniów, 04.12.2017 Ogłoszenie: Zakup krzeseł typu ghost Numer ogłoszenia: 030/2017 Zamawiający: FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec Termin składania ofert: 31.12.2017 Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: order@ewenta.pl lub w formie...

Zapytanie ofertowe nr 029/2017

Zapytanie ofertowe nr 029/2017 w ramach projektu nr RPSW.02.05.00-26-0422/16 pn "Rozwój sektora MICE poprzez organizację mobilnych targów, wystaw i konferencji" Kraśniów, 04.12.2017 Ogłoszenie: Zakup krzeseł typu chiavari Numer ogłoszenia: 029/2017 Zamawiający: FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec Termin składania ofert: 31.12.2017 Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: order@ewenta.pl lub w formie...

Wyniki postępowania ofertowego nr rb/01/2017

Wyniki postępowania ofertowego nr rb/01/2017 FHU Styl Kordian Wiśniewski ogłasza wyniki postępowania ofertowego nr rb/01/2017 z dnia 03.04.2017 na roboty budowlane na działkach Nr 673, 674, 675, 676/1 – obręb Opatowiec, Gmina Opatowiec Kraśniów, 04.07.2017 W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec NIP: 605-001-76-61 informuje że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na...

Wyniki postępowania ofertowego nr 028/2017

Wyniki postępowania ofertowego nr 028/2017 FHU Styl Kordian Wiśniewski ogłasza wyniki postępowania ofertowego nr 028/2017 z dnia 04.12.2017 na zakup 20szt siedzisk (sof) ratanowych Kraśniów, 18.12.2017 W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec NIP: 605-001-76-61 informuje że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup 20szt siedzisk (sof) ratanowych wybrana została oferta P.H.U....

Wyniki postępowania ofertowego nr 027/2017

Wyniki postępowania ofertowego nr 027/2017 FHU Styl Kordian Wiśniewski ogłasza wyniki postępowania ofertowego nr 027/2017 z dnia 04.12.2017 na zakup 10szt stolików wysokich ratanowych Kraśniów, 18.12.2017 W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec NIP: 605-001-76-61 informuje że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup 10szt stolików wysokich ratanowych wybrana została oferta Home&Garden...

Wyniki postępowania ofertowego nr 026/2017

Wyniki postępowania ofertowego nr 026/2017 FHU Styl Kordian Wiśniewski ogłasza wyniki postępowania ofertowego nr 026/2017 z dnia 04.12.2017 na zakup 60szt siedzisk wysokich ratanowych Kraśniów, 18.12.2017 W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec NIP: 605-001-76-61 informuje że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup 60szt siedzisk wysokich ratanowych wybrana została oferta Home&Garden...

Wyniki postępowania ofertowego nr 025/2017

Wyniki postępowania ofertowego nr 025/2017 FHU Styl Kordian Wiśniewski ogłasza wyniki postępowania ofertowego nr 025/2017 z dnia 04.12.2017 na zakup 10szt stolików ratanowych Kraśniów, 18.12.2017 W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec NIP: 605-001-76-61 informuje że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup 10szt stolików ratanowych wybrana została oferta P.H.U. Focus Sławomir...

Wyniki postępowania ofertowego nr 023/2017

Wyniki postępowania ofertowego nr 023/2017 FHU Styl Kordian Wiśniewski ogłasza wyniki postępowania ofertowego nr 023/2017 z dnia 04.12.2017 na zakup 3szt pawilonów/namiotów ekspresowych aluminiowych 4x8m Kraśniów, 19.12.2017 W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec NIP: 605-001-76-61 informuje że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na na zakup 3szt pawilonów/namiotów ekspresowych wybrana została oferta...

Wyniki postępowania ofertowego nr 024/2017

Wyniki postępowania ofertowego nr 024/2017 FHU Styl Kordian Wiśniewski ogłasza wyniki postępowania ofertowego nr 024/2017 z dnia 04.12.2017 na zakup 30szt obrusów prostokątnych Kraśniów, 18.12.2017 W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec NIP: 605-001-76-61 informuje że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup 30szt obrusów prostokątnych wybrana została oferta Usługi Tapicerskie Przemysław...

Wyniki postępowania ofertowego nr 022/2017

Wyniki postępowania ofertowego nr 022/2017 FHU Styl Kordian Wiśniewski ogłasza wyniki postępowania ofertowego nr 022/2017 z dnia 16.10.2017 na zakup 10szt foteli tapicerowanych Kraśniów, 30.10.2017 W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec NIP: 605-001-76-61 informuje że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup 10szt foteli tapicerowanych wybrana została oferta Usługi Tapicerskie Przemysław...

Wyniki postępowania ofertowego nr 021/2017

Wyniki postępowania ofertowego nr 021/2017 FHU Styl Kordian Wiśniewski ogłasza wyniki postępowania ofertowego nr 021/2017 z dnia 16.10.2017 na zakup 4szt lad recepcyjnych Kraśniów, 30.10.2017 W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec NIP: 605-001-76-61 informuje że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup 4szt lad recepcyjnych wybrana została oferta Usługi Tapicerskie Przemysław...

Wyniki postępowania ofertowego nr 020/2017

Wyniki postępowania ofertowego nr 020/2017 FHU Styl Kordian Wiśniewski ogłasza wyniki postępowania ofertowego nr 020/2017 z dnia 16.10.2017 na zakup 11szt sof 3-osobowych tapicerowanych Kraśniów, 30.10.2017 W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec NIP: 605-001-76-61 informuje że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup 11szt sof 3-osobowych tapicerowanych wybrana została oferta Ropez...

Zapytanie ofertowe nr 027/2017

Zapytanie ofertowe nr 027/2017 w ramach projektu nr RPSW.02.05.00-26-0422/16 pn "Rozwój sektora MICE poprzez organizację mobilnych targów, wystaw i konferencji" Kraśniów, 04.12.2017 Ogłoszenie: Zakup stolików z ratanu 10szt Numer ogłoszenia: 027/2017 Zamawiający: FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec Termin składania ofert: 18.12.2017 Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: order@ewenta.pl lub w...

Zapytanie ofertowe nr 026/2017

Zapytanie ofertowe nr 026/2017 w ramach projektu nr RPSW.02.05.00-26-0422/16 pn "Rozwój sektora MICE poprzez organizację mobilnych targów, wystaw i konferencji" Kraśniów, 04.12.2017 Ogłoszenie: Zakup siedzisk 1-osobowych ratanowych 60szt Numer ogłoszenia: 026/2017 Zamawiający: FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec Termin składania ofert: 18.12.2017 Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: order@ewenta.pl lub w...