Oferta

Zapytanie ofertowe nr 014/2017

Zapytanie ofertowe nr 014/2017 w ramach projektu nr RPSW.02.05.00-26-0422/16 pn “Rozwój sektora MICE poprzez organizację mobilnych targów, wystaw i konferencji”

Kraśniów, 18.05.2017

Ogłoszenie: Budowa i montaż hali stalowej magazynowo – produkcyjnej w miejscowości Opatowiec

Numer ogłoszenia: 014/2017

Zamawiający: FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec

Termin składania ofert: 19.06.2017

Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: order@ewenta.pl lub w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w terminie do 19.06.2017r. do godz. 17:00.

Osoba do kontaktu: Kordian Wiśniewski tel. 504 199 092

Miejsce dostawy zamówienia: Kraśniów 25 28-520 Opatowiec

Cel zamówienia: Celem zamówienia jest budowa i montaż hali stalowej magazynowo – produkcyjnej w miejscowości Opatowiec potrzebnej do realizacji projektu nr RPSW.02.05.00-26-0422/16 pn “Rozwój sektora MICE poprzez organizację mobilnych targów, wystaw i konferencji”

Przedmiot zamówienia: Budowa i montaż hali stalowej magazynowo – produkcyjnej na działkach Nr 673, 674, 675, 676/1 – obręb Opatowiec, Gmina Opatowiec.
Specyfikacja:
– szerokość hali ( gabaryt obudowy) – 15 m
– długość hali ( gabaryt obudowy) – 30m
– wysokość hali w okapie – 4,50m
– ściany i dach hali – panele warstwowe z wypełnieniem poliuretanowym 100mm
– odwodnienie grawitacyjne
– pasma świetlne dachowe – wymiary świetlika: 2m x 20m
– dwie bramy ocieplane pełne
1. brama rolowana 4,30 x 3,50 ( tak aby zmieścił się samochód 4,15 m)
2. brama przemysłowa 4,00 ( wysokość) x 4,00 z drzwiami wejściowymi
– montaż hali
Posiadam projekt budowlany z pozwoleniem na budowę.
Realizacja: wrzesień – listopad 2017

Kod CPV: 71000000-8

Nazwa kodu CPV: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Termin wykonania zamówienia: max. 120 dni od dnia zamówienia

Sposób przygotowania oferty: Oferta powinna:

  • zawierać pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail;
  • posiadać datę wystawienia;
  • posiadać termin ważności oferty;
  • zawierać termin realizacji zamówienia;
  • zawierać cenę netto

Kryteria oceny ofert: cena 50%, parametry techniczne: 50%

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie www.weselnystyl.pl oraz dodatkowo zawiadomi Oferentów elektronicznie na adres e-mail, z którego została przesłana oferta lub na adres e-mail wskazany w ofercie.

 

Aktualizacja ogłoszenia nr 014/2017

Kraśniów, 25.05.2017

W związku z pojawiającymi się pytaniami telefonicznymi dotyczącymi ogłoszenia nr rb/01/2017 o możliwość wydłużenia terminu realizacji budowy i montażu hali stalowej magazynowo – produkcyjnej w miejscowości Opatowiec potrzebnej do realizacji projektu nr RPSW.02.05.00-26-0422/16 pn „Rozwój sektora MICE poprzez organizację mobilnych targów, wystaw i konferencji FHU Styl Kordian Wiśniewski informuje o wydłużeniu terminu realizacji powyższej inwestycji do dnia 31.01.2018.